Opvoedingswinkel Maasland

De opvoedingswinkel biedt een gratisĀ pedagogisch spreekuur waar ouders terecht kunnen met hun vragen over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Daarnaast is er een uitgebreid vormingsaanbod.

Opvoedingswinkel Maasland
Oude Baan 207
3630 Maasmechelen
T 0474 30 03 00
E info@opvoedingswinkelmaasland.be

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten