Overdracht standplaats kermis (abonnementhouder)

Als abonnementhouder kunt u onder bepaalde voorwaarden uw standplaats overdragen aan een andere foorkramer.

Voorwaarden

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:

1° De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet;

2° De houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten.

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat:

  • de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overneemt;
  • de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis;
  • de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.

Procedure

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het schepencollege. Zodra het schepencollege een beslissing heeft genomen wordt u hiervan verwittigd.

Bedrag

De aanvraag is gratis, voor sommige kermissen moet standgeld betaald worden.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen