Overdracht standplaats kermis (abonnementhouder)

Als abonnementhouder kunt u onder bepaalde voorwaarden uw standplaats overdragen aan een andere foorkramer.

Voorwaarden

De overdracht van een standplaats is toegelaten indien de overnemer:

  • in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven is voor het uitbaten van een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie
  • en de specialisatie met dezelfde technische specificaties van de overlater voortzet op de overgedragen standplaats. Een wijziging van specialisatie of technische specificatie is in uitzonderlijke gevallen mogelijk na voorafgaande toelating van de gemeente.

Procedure

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het schepencollege. Zodra het schepencollege een beslissing heeft genomen wordt u hiervan verwittigd.

Bedrag

De aanvraag is gratis, voor sommige kermissen moet standgeld betaald worden.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen