Overdracht standplaats markt (abonnementhouder)

Als kandidaat–marktkramer kunt u een standplaats overnemen van een andere marktkramer die al een standplaats per abonnement heeft toegewezen gekregen op de markt in Eisden.

Voorwaarden

U voldoet aan alle voorwaarden voor de uitoefening van een ambulante activiteit op de markt in Eisden.

U moet de activiteiten voortzetten van de overlater. Omtrent een eventuele wijziging van activiteit beslist het schepencollege.

Procedure

Na indiening van uw aanvraag om een standplaats over te nemen legt de dienst economie uw aanvraag voor aan het schepencollege, dat zal vaststellen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

U ontvangt digitaal het standpunt van het schepencollege.

Pas na ontvangst van de beslissing van het schepencollege kan u desgevallend de standplaats innemen.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen