Heffing op de winning van grondwater

Iedereen die in Vlaanderen een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar of die een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening, is heffingsplichtig.

Voorwaarden

Grondwater is schaars. Bij voorkeur laat u het in de grond. Wil u toch grondwater oppompen? Dan geldt een meldingsplicht en vanaf 500 m3 per jaar een vergunningsplicht.

Iedereen die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest

 • een grondwaterwinning heeft van minstens 500 m³ per jaar
 • of een grondwaterwinning heeft die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening

moet een heffing op de winning van grondwater betalen.

Procedure

Landbouwers, ondernemingen, instellingen, verenigingen,... die onder de heffingsplicht vallen, moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen

Daarvoor moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde meter. Bij verbreking van de verzegeling moet u dit onmiddellijk schriftelijk melden aan de VMM.

  Bedrag

  Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staat hoe deze heffing berekend wordt. U kunt er ook de heffing berekenen door uw situatie te simuleren in een berekeningswizard.

  Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

  De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

  Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

  Gemeentehuis
  T 089 76 96 10
  Sociaal Huis
  T 089 48 28 00

  Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
  Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

  Blijf de maatregelen volgen!
  Voor uzelf en #VOORELKAAR

  > Was regelmatig uw handen met water en zeep
  > Hou anderhalve meter afstand
  > Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
  > Blijf thuis als u ziek bent

  Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
  sluiten