Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U hebt een beperkt inkomen (max. 2x het leefloon). Ter indicatie in 2018: 1785,40 euro voor alleenstaanden en 2460,54 euro voor personen met gezinslast.
 • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.

Bedrag

 • Het jaarlijks lidgeld bedraagt 10 euro voor alleenstaanden, 15 euro voor een koppel.
 • Voor de rit zelf betaalt de gebruiker een vergoeding van 0,36 euro per kilometer.
  De kilometers tellen vanaf de woonplaats van de chauffeur tot zijn terugkomst thuis.
 • Voor korte ritten betaalt u een vast bedrag:
  • ritten tot 5 km: vaste bijdrage van 5x het kilometerbedrag
  • ritten tussen 5 en 10 km: vaste bijdrage van 10x het kilometerbedrag.
 • Voor wachttijden wordt een extra vergoeding aangerekend.
 • Er is een inkomensgrens van toepassing.

Meer info

Ilse Nelis, maatschappelijk werkster.

Aanvraag ritten (enkel voormiddag): Doreen Engelen, telefoon 089 48 28 48
Opgelet! Aanvragen moeten minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text