Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U hebt een beperkt inkomen (max. 2x het leefloon). Ter indicatie in 2018: 1785,40 euro voor alleenstaanden en 2460,54 euro voor personen met gezinslast.
 • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.

Bedrag

 • Het jaarlijks lidgeld bedraagt 10 euro voor alleenstaanden, 15 euro voor een koppel.
 • Voor de rit zelf betaalt de gebruiker een vergoeding van 0,36 euro per kilometer.
  De kilometers tellen vanaf de woonplaats van de chauffeur tot zijn terugkomst thuis.
 • Voor korte ritten betaalt u een vast bedrag:
  • ritten tot 5 km: vaste bijdrage van 5x het kilometerbedrag
  • ritten tussen 5 en 10 km: vaste bijdrage van 10x het kilometerbedrag.
 • Voor wachttijden wordt een extra vergoeding aangerekend.
 • Er is een inkomensgrens van toepassing.

Meer info

Ilse Nelis, maatschappelijk werkster.

Aanvraag ritten (enkel voormiddag): Doreen Engelen, telefoon 089 48 28 48
Opgelet! Aanvragen moeten minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten