Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U hebt een beperkt inkomen (max. 2x het leefloon). Ter indicatie in 2021: 1969,36 euro voor alleenstaanden en 2661,48 euro voor personen met gezinslast.
 • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.

Bedrag

 • Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12 euro voor alleenstaanden, 18 euro voor een koppel of samenwonenden.
 • Voor de rit zelf betaalt de gebruiker een vergoeding van 0,42 euro per kilometer.
  De kilometers tellen vanaf de woonplaats van de chauffeur tot zijn terugkomst thuis.
 • Voor korte ritten betaalt u een vast bedrag:
  > ritten tot 5 km: 2,10 euro (vaste bijdrage van 5x het kilometerbedrag)
  > ritten tussen 5 en 10 km: 4,20 euro (vaste bijdrage van 10x het kilometerbedrag).
 • Voor wachttijden wordt een extra vergoeding aangerekend.
 • Er is een inkomensgrens van toepassing.

Meer info

Ilse Nelis, maatschappelijk werkster.

Aanvraag ritten (enkel voormiddag): Doreen Engelen, telefoon 089 48 28 48
Opgelet! Aanvragen moeten minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren.