Ratten

Wie?

De verantwoordelijke (dit is de eigenaar, de huurder, de gebruiker, publiek of privaatrechterlijk persoon), die vaststelt dat zich op zijn goederen bruine ratten bevinden of de aanwezigheid van ratten hem door een overheidspersoon is gemeld, moet onmiddellijk voor de verdelging ervan zorgen.

Waarom?

De bestrijding van de bruine rat is van uiterst belang vermits de bruine rat oorzaak is van materiële schade, maar bovenal ook drager van ziektekiemen (zoals Leptospira icterohaemorrhagiae, Salmonella spp., Toxoplasma gondii, mond- en klauwzeervirus, kattenlintworm, leverbot, Hantavirose, …) die overgedragen kunnen worden naar vee, huisdieren en mensen. U begrijpt dan ook dat het van belang is dat eenieder de nodige maatregelen treft.

Procedure

Het gemeentebestuur verkoopt geen vergif noch materialen voor de bestrijding van ratten.Bij de chemische bestrijding zijn het gebruik van producten op basis van Brodifacoum ten zeerste af te raden zijn, omwille van het gevaar voor secundaire vergiftiging. Aan te raden zijn chemische bestrijdingsmiddelen op basis van Difenacum of Bromadiolone.

Gebruik bij handeling met vergif steeds handschoenen voor uw persoonlijke bescherming, maar ook om te vermijden dat eigen lichaamsgeur op het vergif achterblijft (hetgeen de bruine rat afschrikt).

Gebruik ook steeds afsluitbare gifboxen, teneinde kinderen en huisdieren te beschermen.

Voor advies met plaatsbezoek door de gemeentelijke rattenvanger kan u contact opnemen met de gemeentelijke mlieudienst.

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening van het Lokaal bestuur blijft gegarandeerd, maar is aangepast aan de voorschriften rond sociale afstand.

De deuren van het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten. Er wordt gewerkt op afspraak!
Telefonische bereikbaarheid op werkdagen:
09.00 uur – 12.00 uur | 13.00 uur – 16.00 uur

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
alert-box-close-text