Rechtshulp

Juridisch advies voor alle inwoners van Maasmechelen 

Uw huur is opgezegd en u wilt weten of dit correct gebeurde? U wilt gaan samenwonen maar weet niet hoe u dit best aanpakt? U wilt weten of u recht heeft op een pro-Deo advocaat? 

De juristen van het OCMW geven u advies en informatie, maken u wegwijs in een juridische procedure of verwijzen door naar de juiste juridische instantie. Ze kunnen bemiddelen bij de tegenpartij en helpen bij het oplossen van een geschil. Ze proberen steeds een minnelijke schikking te regelen.

Ze maken u wegwijs bij juridische vragen over:

  • familierecht: onder andere wetgeving over samenwonen, feitelijke scheiding, echtscheiding, het berekenen van de indexaanpassing bij onderhoudsgeld, het helpen invorderen van achterstallig onderhoudsgeld
  • contractenrecht: onder meer huurgeschillen (o.a. opzeggingen en indexberekeningen nakijken), nazicht van leningen, kredietopeningen voor de aankoop van diverse goederen en controle van facturen
  • gerechtelijk recht: beslagrecht en informatie over de advocatuur (recht op pro-Deo bijstand, het verloop van procedures)

Als het nodig is, krijgt u een verwijzing naar een advocaat of pro-Deo advocaat, een notaris, een andere administratieve of sociale dienst.

De dienst rechtshulp is bereikbaar na afspraak via het onthaal in het Sociaal huis.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten