RECHTSHULP

Juridisch advies voor alle inwoners van Maasmechelen 

Uw huur is opgezegd en u wilt weten of dit correct gebeurde? U wilt gaan samenwonen maar weet niet hoe u dit best aanpakt? U wilt weten of u recht heeft op een pro-Deo advocaat? 

De juristen van het OCMW geven u advies en informatie, maken u wegwijs in een juridische procedure of verwijzen door naar de juiste juridische instantie. Ze kunnen bemiddelen bij de tegenpartij en helpen bij het oplossen van een geschil. Ze proberen steeds een minnelijke schikking te regelen.

Ze maken u wegwijs bij juridische vragen over:

  • familierecht: onder andere wetgeving over samenwonen, feitelijke scheiding, echtscheiding, het berekenen van de indexaanpassing bij onderhoudsgeld, het helpen invorderen van achterstallig onderhoudsgeld
  • contractenrecht: onder meer huurgeschillen (o.a. opzeggingen en indexberekeningen nakijken), nazicht van leningen, kredietopeningen voor de aankoop van diverse goederen en controle van facturen
  • gerechtelijk recht: beslagrecht en informatie over de advocatuur (recht op pro-Deo bijstand, het verloop van procedures)

Als het nodig is, krijgt u een verwijzing naar een advocaat of pro-Deo advocaat, een notaris, een andere administratieve of sociale dienst.

De dienst rechtshulp is bereikbaar na afspraak.
U kan telefonisch een afspraak maken op 089 48 28 00.