Regenwaterput, brandstoftank, riolering

De vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen geldt ook voor ondergrondse constructies zoals regenwaterputten, beerputten, infiltratievoorzieningen, riolering of brandstoftanks.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) kunnen ondergrondse constructies vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht:

  • Niet gelegen voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook
  • Gelegen dichter dan 30 meter van de woning.
  • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
    Doorloop deze checklist grondig: Checklist Vrijstelling
  • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

Ondergrondse constructies zijn meestal vrijgesteld van vergunning omdat ze mee zijn opgenomen in de plannen van bv. een verbouwing. In dat geval maken ze deel uit van de vergunningsaanvraag