Reliëfwijziging

Een reliëfwijziging is vergunningsplichtig.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) is voor een reliëfwijziging geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig:

 • Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of overstromingsgevoelig gebied.
 • De aard of functie van het terrein wijzigt niet.
 • Het volume van de reliëfwijziging is kleiner dan dertig kubieke meter per goed.
 • De hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter.
 • De reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen.
 • De reliëfwijziging mag de natuurlijke waterafloop tussen percelen niet belemmeren.
 • Hou ook rekening met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingen of stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving die op het perceel van toepassing is. Het aanbrengen van reliëfwijzigingen is daarin vaak niet toegestaan.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: 
  Checklist Vrijstelling
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie kan er geen gebruik gemaakt worden van de melding.

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Medewerking architect verplicht?

Reliëfwijzigingen zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor [hyperlink] een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.