Renoveren zonder volume-uitbreiding

Renovatiewerken kunnen vergunningsplichtig zijn.

Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden, of kan de vergunningsplicht vervangen zijn door een meldingsplicht. In de gemeente Maasmechelen is de meldingsplicht per verordening uitgesloten, waardoor de voorwaarden afwijken van de algemeen geldende voorwaarden in Vlaanderen.

Zijn de werken vergunningsplichtig, en voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding

Niet-vergunningsplichtige werken

Heel wat eenvoudige onderhoudswerken zijn niet-vergunningsplichtig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk)
 • Het vervangen van beschadigd pleisterwerk
 • Het herstellen van kapotte verhardingen
 • Het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte)
 • Schilderen en kaleien van gevels

Handelingen vrijgesteld van vergunningen

Vergunningsplichtige handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume kunnen vrijgesteld zijn van vergunning.

'Fysiek bouwvolume' betekent het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume. Hieronder vallen ook de buitenmuren en het dak, net als alle aanhorigheden die fysiek palen aan de woning en dienstig zijn voor de woning. Voorbeelden hiervan zijn: overdekte terrassen, aangebouwde carports, veranda’s of bergingen.

Voorbeelden:

 • Het aanbrengen van gevelisolatie is altijd vergunningsplichtig. Het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume neemt hierdoor toe.
 • Voorbeelden van handelingen waarvoor onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning kan gelden:
  • Het dichtmaken van een bestaand afdak, (gedeeltelijk) overdekt terras of een carport aan de zij- of achtergevel. (Het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume neemt hierdoor niet toe en dit heeft geen invloed op de stabiliteit.)
  • Het aanbrengen van een uitschuifbare luifel aan de achtergevel. (Het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume neemt hierdoor niet toe en dit heeft geen invloed op de stabiliteit.) 
  • Het plaatsen van voorzetrolluiken
  • Het plaatsen van dakvlakvensters zonder de dragende structuur van het dak te wijzigen
  • Het plaatsen van een kleine raamopening, zonder dat de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt
  • Het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer
  • Het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers
  • Het inrichten van slaapkamers in de zolder
  • Het plaatsen van binnenisolatie
  • Het vullen van spouwmuren met isolatie.

Voor de vrijstellingsregeling moet steeds aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels.
 • Vergunningsplichtige handelingen aan de voorgevel komen niet in aanmerking voor vrijstelling van de vergunningsplicht, omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.
 • Een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de algemene checklist 'vrijstellingen'.
  Doorloop deze checklist grondig: Checklist Vrijstelling
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Handelingen waarvoor de vergunningsplicht vervangen is door meldingsplicht

In de gemeente Maasmechelen werd per verordening de meldingsplicht uitgesloten voor stedenbouwkundige handelingen. Dit heeft tot gevolg dat er altijd een vergunning aangevraagd zal moeten worden voor alle stedenbouwkundige handelingen die niet vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.

Voor een aantal ingrepen geldt een vrijstelling van de verplichte medewerking van een architect. Voorwaarde is wel dat deze ingrepen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen.

Het gaat onder meer om:

 • de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • het plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
 • het plaatsen van schotelantennes.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers.

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor [hyperlink] een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.