Schepencollege

Het bestuur van een gemeente wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. De burgemeester wordt door een meerderheid in het nieuwe bestuur (onder andere met een handtekeningenlijst) aan de provinciegouverneur voorgesteld, voor de eerste gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling vergadert. De gouverneur neemt, na een grondig nazicht op mogelijke bezwaren, de eed af van de nieuwe burgemeester en benoemt hem.

De schepenen worden aangesteld door de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad bepaalt bovendien een rangorde bij de schepenen. Dit gebeurt tijdens de afroeping, stemming, aanvaarding, eedaflegging en benoeming op de eerste gemeenteraad van het nieuwe gemeentebestuur. De rangorde is van belang om te bepalen wie de burgemeester vervangt tijdens zijn of haar afwezigheid. Het college beslist in de regel bij consensus.

Samenstelling

 • Raf Terwingen CD&V

  burgemeester - Schepencollege

  Bevoegdheden

  • algemeen beleid
  • veiligheid, politie & brandweer
  • burgerzaken
  • strategisch acquisitie- en grondbeleid i.s.m. schepen Inge Opsteijn
  • strategisch toeristisch beleid i.s.m. schepen Herbert Coox
  • citybranding en communicatie
  • burgerparticipatie en inspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Heirstraat 239, 3630Maasmechelen
  T
  089 76 96 42
  E-mail
  raf.terwingen@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Herbert Coox Open VLD

  eerste schepen - Schepencollege

  Bevoegdheden

  • economie inbegrepen sociaal bedrijvencentrum en vzw Leisure Valley, inbegrepen acquisities i.v.m. bedrijven en ambachtelijke zone
  • evenementen
  • toerisme
  • strategisch toeristisch beleid i.s.m. de burgemeester

  Contactgegevens

  Adres
  Heirstraat 576, 3630Maasmechelen
  T
  089 76 97 04
  E-mail
  herbert.coox@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Tanja Imbornone CD&V

  tweede schepen - Schepencollege

  Bevoegdheden

  • financiën
  • ICT en digitalisering
  • personeel

  Contactgegevens

  Adres
  Jagerslaan 2, 3630Maasmechelen
  T
  089 77 86 18
  E-mail
  tanja.imbornone@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Ronny Westhovens CD&V

  derde schepen - Schepencollege

  Bevoegdheden

  • tewerkstelling
  • onderwijs
  • bibliotheek
  • samenleven (kinderopvang, diversiteit, wijkontwikkeling, flankerend onderwijsbeleid, senioren en personen met een beperking)
  • milieu
  • duurzaamheid

  Contactgegevens

  Adres
  Rooshaegenweg 64 , 3630Maasmechelen
  T
  089 76 96 42
  E-mail
  ronny.westhovens@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Marleen Kortleven Open VLD

  vierde schepen - Schepencollege

  Bevoegdheden

  • openbare werken
  • mobiliteit 
  • patrimonium
  • begraafplaatsen

  Contactgegevens

  Adres
  Schoorstraat 117, 3630Maasmechelen
  T
  089 76 96 48
  E-mail
  marleen.kortleven@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Inge Opsteijn Open VLD

  vijfde schepen - Schepencollege

  Bevoegdheden

  • omgeving: vergunningen en ruimtelijke planning
  • groen & landschap
  • landbouw
  • algemeen grondbeleid
  • strategisch acquisitie- en grondbeleid i.s.m. de burgemeester
  • huisvesting & wonen

  Contactgegevens

  Adres
  Zandstraat 125 , 3630Maasmechelen
  T
  089 76 96 43
  E-mail
  inge.opsteijn@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Corrie Bemelmans CD&V

  zesde schepen - Schepencollege

  Bevoegdheden

  • cultuur & erfgoed
  • jeugd
  • sport
  • ontwikkelingssamenwerking en jumelages

  Contactgegevens

  Adres
  Neerveldstraat 17, 3630Maasmechelen
  GSM
  089 76 96 42
  E-mail
  corrie.bemelmans@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Mustafa Uzun CD&V

  zevende schepen - Schepencollege

  Bevoegdheden

  • voorzitter Bijzonder comité voor de sociale dienst
  • armoedebestrijding
  • de afdeling Zorg binnen het OCMW (woonzorgcentrum/ouderen en thuiszorg, inclusief de dagverzorgingscentra en het dienstencentrum) en de afdeling maatschappelijke dienstverlening binnen het OCMW

  Contactgegevens

  Adres
  Bremstraat 20, 3630Maasmechelen
  GSM
  0477 33 76 36
  E-mail
  mustafa.uzun@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Sabine Bervaes

  Algemeen directeur - Schepencollege

  Bevoegdheden

  De algemeen directeur staat aan het hoofd van de geïntegreerde organisatie. Zij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer en bereidt de dossiers voor de diverse bestuursorganen voor.

  De algemeen directeur woont de vergaderingen van de bestuursorganen bij en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten.

  Zij heeft een adviserende functie naar de gemeente- en OCMW-raad, het College van burgemeester en schepenen en het Vast bureau, op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

  De algemeen directeur is de voorzitter en drijvende kracht van het managementteam.

  Contactgegevens

  Adres
  Heirstraat 239, 3630Maasmechelen
  T
  089 76 96 36
  E-mail
  sabine.bervaes@maasmechelen.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje