Starters

Starten als zelfstandige is een grote stap. Een goede begeleiding is daarbij belangrijk! De dienst economie maakt u graag wegwijs.

Voor wie?

Voor startende ondernemers.

Daarnaast werd er voor ondernemers die minder dan een jaar geleden zijn gestart met een eigen zaak een Charter voor de starter opgesteld. 

De dienst economie informeert startende ondernemers graag. U ontvangt een uitgebreide documentatiemap en uw onderneming wordt vermeld in de handelsgids op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke infoblad.

Vul dit e-formulier in om uw startende zaak aan te melden.

Procedure

Iedereen die met een eigen zaak wil starten moet zich wenden tot een erkend ondernemingsloket. Een ondernemingsloket zorgt voor de wettelijk verplichte formaliteiten die starters moeten vervullen, zoals de aanvraag van een ondernemingsnummer. 

Op zoek naar een ondernemingsloket?

In Maasmechelen is er geen ondernemingsloket, u kan wel terecht in Genk en Opglabbeek.

Er zijn, verspreid over het land, acht erkende ondernemingsloketten die op hun beurt heel wat kantoren hebben. In principe kan u in elke kantoor terecht, dit voor dezelfde kostprijs en elk ondernemingsloket verleent dezelfde diensten.

Neem voorafgaand steeds telefonisch contact om te vragen welke documenten u moet meenemen!

Meer info

Yvette Wasiak, dienst socio-economische ontwikkeling

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten