Status opvolgen

Is uw vergunning aangevraagd én volledig en ontvankelijk verklaard? Dan kan u makkelijk online de status van uw dossier opvolgen.

De status van uw dossier kan u online opvolgen. Hiervoor hebt u uw dossiernummer nodig.

Waar vind ik mijn dossiernummer?

Het dossiernummer staat op de ontvankelijkheidsverklaring van uw dossier, die u per brief of digitaal ontvangen hebt. Links bovenaan staat ‘Referentie gemeente’, bestaande uit 8 cijfers, een liggend streepje en de letterreferentie van het dossier (OGV, ONV, OBV, OGM). Dat is uw dossiernummer.

Geef dit nummer volledig en op dezelfde manier in, inclusief de hoofdletters achteraan.

Volg de status van uw dossier zelf online op.