Tarieven

De dagprijs bedraagt vanaf 5 juli 2020:
- 22,43 euro voor een inwoner van Maasmechelen
- 24,01 euro voor een niet-inwoner van Maasmechelen
Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

In de dagprijs is het vervoer en de maaltijd inbegrepen.

Voor uitstappen wordt een bijdrage van 5,44 euro gevraagd.

Vraag zeker eens na bij uw ziekenfonds hoe u een tussenkomst in de verblijfskosten kan aanvragen. De grote ziekenfondsen betalen een bepaald bedrag op de verblijfsfactuur terug. 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten