Tarieven producten Burgerzaken

IDENTITEIT

 
Elektronische identiteitskaart voor Belgen/duplicaat 21,80 euro
Elektronische verblijfskaart voor niet-Belgen/duplicaat 21,80 euro
Biometrische verblijfskaart voor niet-Belgen/duplicaat 22,30 euro
Kids-ID/duplicaat 6,40 euro
   
Spoedprocedure Identiteitskaart, verblijfskaart en biometrische verblijfskaart 114,20 euro
Spoedprocedure kids-ID 88,90 euro
   
Spoed met gecentraliseerde levering van identiteitskaart 145,40 euro
Spoed met gecentraliseerde levering van kids-ID 120,10 euro
   
Attest van immatriculatie, aankomstverklaring, bijlage 35 bijzonder 14,00 euro
   
Arbeidskaart 5,00 euro
   
Trouwboekje 20,00 euro
   

REISPAS

 
Reispas volwassene 76,20 euro
Spoed reispas volwassene 251,20 euro
Super reispas volwassene 321,70 euro
   
Reispas vluchteling volwassene 82,70 euro
Spoed reispas vluchteling volwassene 251,70 euro
Super reispas vluchteling volwassene 311,70 euro
   
Reispas kind > 12 jaar-18 jaar 46,20 euro
Spoed reispas > 12 jaar-18 jaar 221,20 euro
Super reispas > 12 jaar-18 jaar 291,70 euro
   
Reispas vluchteling > 12 jaar-18 jaar 62,70 euro
Spoed reispas vluchteling > 12 jaar-18 jaar 231,70 euro
   
Reispas kind < 12 jaar 35,00 euro
Spoed reispas < 12 jaar 210,00 euro
Super reispas < 12 jaar 270,00 euro
   
Reispas vluchteling < 12 jaar 41,00 euro
Spoed reispas vluchteling < 12 jaar 210,00 euro
   

RIJBEWIJS

 
Voorlopig rijbewijs en rijbewijs 25,70 euro
Internationaal rijbewijs 26,10 euro

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten