Tent, stacaravan, mobilhome, beperkte opslag van materiaal

Het gebruiken van een grond voor opslag, caravans of tenten is vergunningsplichtig.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding

Vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) worden volgende activiteiten vrijgesteld van vergunning:

  • Het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen en materiaal met een totaal maximaal volume van 10 kubieke meter, niet zichtbaar vanaf de openbare weg
  • Het plaatsen van één verplaatsbare inrichting die kan dienen voor bewoning, zoals een woonwagen, kampeerwagen of tent, niet zichtbaar vanaf de openbare weg, zonder er effectief in te wonen. Let op: wordt een constructie (containerwoning, yurt, mini-huisje,...) bewoond dan is altijd een vergunning nodig.

De vrijstelling van de vergunningsplicht geldt als aan volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Gelegen binnen een straal van 30 meter van de woning
  • Zonder woonfunctie
  • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
    Doorloop deze checklist grondig: 
    Checklist Vrijstelling
  • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor [hyperlink] een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.