THUISBEGELEIDING

De dienst thuisbegeleiding biedt opvoedingsadvies en ondersteunt gezinnen na verwijzing door de algemeen maatschappelijk werker.

De thuissituatie vormt steeds het vertrekpunt van de hulpverlening.

De dienst thuisbegeleiding vormt een belangrijke schakel in het beleidsplan kinderarmoede.

Door aanwezig te zijn in multi-problemgezinnen kan de orthopedagoge, vertrekkend vanuit een praktische invalshoek, sociale en pedagogische werkpunten bespreekbaar maken en voor verandering zorgen.

Meer info

Nathalie Van Maele, orthopedagoge