Toelagen voor jeugdverenigingen

Jeugdinitiatieven aangesloten bij de jeugdraad maken aanspraak op diverse toelagen vastgelegd in het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen.

Volgende toelagen kunnen aangevraagd worden door gebruik te maken van onderstaande formulieren:

  • Werkingstoelage
  • Vormingstoelage (terug te betalen aan de individuele deelnemer of terug te betalen aan de vereniging)
  • Lokalentoelage

Coronamaatregelen voor Maasmechelen

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de corona-maatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten