Toelagen voor jeugdverenigingen

Jeugdinitiatieven aangesloten bij de jeugdraad maken aanspraak op diverse toelagen vastgelegd in het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen.

Volgende toelagen kunnen aangevraagd worden door gebruik te maken van onderstaande formulieren:

  • Werkingstoelage
  • Vormingstoelage (terug te betalen aan de individuele deelnemer of terug te betalen aan de vereniging)
  • Lokalentoelage

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten