Toelagen voor jeugdverenigingen

Jeugdinitiatieven aangesloten bij de jeugdraad maken aanspraak op diverse toelagen vastgelegd in het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen.

Volgende toelagen kunnen aangevraagd worden door gebruik te maken van onderstaande formulieren:

  • Vormingstoelage (terug te betalen aan de individuele deelnemer of terug te betalen aan de vereniging)
  • Lokalentoelage