Toelagen voor sportverenigingen

De sportdienst staat in voor het berekenen van de jaarlijkse subsidies aan de sportclubs.

Werkingssubsidies

Clubs aangesloten bij de sportraad ontvangen van de sportdienst jaarlijks, begin oktober, de aanvraagformulieren voor subsidies (werkings- en impulssubsidie). De aanvraagformulieren dienen uiterlijk einde oktober terug aan de sportdienst te worden bezorgd.

Ook clubs die niet aangesloten zijn bij de sportraad kunnen werkings- en impulssubsidies aanvragen. De aanvraagformulieren kunnen hieronder worden gedownload.

Let op: subsidies aanvragen kan elk jaar enkel tussen 1 en 30 oktober.

Beleidssubsidie

Een beleidssubsidie aanvragen doet u door gebruik te maken van onderstaande formulieren:

 

Impulssubsidie

Voor de impulssubsidie komen enkel sportverenigingen met jeugdwerking, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en erkend door de gemeente, in aanmerking.

Impulssubsidie kan men enkel aanvragen als men ook de beleidssubsidie heeft aangevraagd.

Een impulssubsidie aanvragen kan met het formulier impulssubsidie dat u hier kan downloaden.

 

Projecttoelagen

Met de projecttoelage wil het gemeentebestuur uitzonderlijke inspanningen van verenigingen/individuen ondersteunen. Het project dient evenwel te beantwoorden aan specifieke criteria. Jaarlijks wordt er 4.000 euro voorzien. Er wordt per project maximaal 1.000 euro betoelaagd.

In het reglement projecttoelage vindt u de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage. De toelage aanvragen doet u door middel van het aanvraagformulier Projecttoelage sport.

 

Bijzondere sportorganisaties

Clubs aangesloten bij de sportraad kunnen een “toelage bijzondere organisaties” aanvragen.

 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten