Toelating ambulante handel op het openbaar domein (vaste standplaats)

Het Lokaal Bestuur Maasmechelen heeft een aantal standplaatsen voorzien op het openbaar domein waar ambulante activiteiten kunnen uitgeoefend worden. Een deel van deze standplaatsen is voorbehouden voor specifieke artikelen.

Klik hier voor een overzicht van deze locaties

Om deze standplaatsen te kunnen innemen, heeft u een toelating nodig.

Voorwaarden

U dient een geldige en volledige digitale kandidatuur in die minstens volgende gegevens moet bevatten:

  • Naam en voornaam en volledig adres
  • In voorkomend geval, de benaming waaronder handel wordt gedreven
  • Juist aantal strekkende meters
  • De soort producten en/of diensten die te koop worden aangeboden
  • Het ondernemingsnummer
  • Kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken
  • In voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie
  • In voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie
  • In voorkomend geval, ingeval van seizoensgebonden activiteiten, de periode van activiteit,

Procedure

Het schepencollege beslist omtrent het toekennen van een toelating. U wordt digitaal in kennis gesteld van de beslissing van het schepencollege.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen