Toelating ambulante handel op privéterrein (vaste standplaats)

Het is mogelijk om ambulante activiteiten uit te oefenen op privéterrein. Dit kan mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden en na het bekomen van een toelating.

Voorwaarden

U dient een geldige en volledige digitale kandidatuur in die minstens volgende gegevens moet bevatten:

  • naam en voornaam en volledig adres,
  • in voorkomend geval, de benaming waaronder handel wordt gedreven,
  • juist aantal strekkende meters,
  • de soort producten en/of diensten die te koop worden aangeboden,
  • het ondernemingsnummer,
  • kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken,
  • in voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie,
  • in voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie,
  • in voorkomend geval, ingeval van seizoensgebonden activiteiten, de periode van activiteit,
  • het schriftelijke akkoord van de eigenaar als de activiteit op privégrond gaat plaatsvinden.

Procedure

Het schepencollege beslist omtrent het toekennen van een toelating. U wordt digitaal in kennis gesteld van de beslissing van het schepencollege.

Bedrag

De aanvraag is gratis. Standgelden zijn verschuldigd.

Meer info

Caro Dexters, socio-economische ontwikkeling, markten en kermissen