Tuinaccessoires (speeltoestellen, barbecue, brievenbus, boomhut, ...)  

Het plaatsen van een brievenbus is niet vergunningsplichtig binnen een straal van 30 meter van het gebouw. Daarbuiten is dit wel vergunningsplichtig.

Het plaatsen van zowat alle andere constructies in de tuin is wel vergunningsplichtig. Dit geldt onder andere voor speeltoestellen (o.a. schommels, wipplanken, glijbaan), vaste barbecues, boomhutten, enzovoort.

Onder bepaalde voorwaarden geldt voor sommige van deze vergunningsplichtige ingrepen een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken. 

Algemene regels over vrijstelling en melding

Vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) kan het plaatsen van allerhande kleine vergunningsplichtige tuinconstructies bij een woning vrijgesteld zijn van vergunning.

Voor een vrijstelling van de vergunningsplicht moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De voorwaarden opgenomen in de algemene checklist "vrijstellingen".
    Doorloop deze checklist grondig: Checklist Vrijstelling
  • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Let op: Een boomhut kan niet vrijgesteld worden van de vergunningsplicht, ook niet als aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers.

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor [hyperlink] een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.