Tweede verblijf

Bewoners van tweede verblijven betalen in de gemeente Maasmechelen geen belastingen, niettemin genieten ze wel van de gemeentelijke infrastructuur. Om hen evenzeer een bijdrage te laten leveren, worden zij belast op hun ‘tweede verblijf’.

Wat verstaan wordt onder tweede verblijven, staat gedefinieerd in dit belastingreglement.

Kostprijs

  • 99,20 euro per jaar en per tweede verblijf op vergunde kampeerterreinen;
  • 900,00 euro per jaar voor alle andere tweede verblijven.

Aangifte

Aangifteformulier tweede verblijf

Bewoners van tweede verblijven moeten jaarlijks het aangifteformulier invullen en inleveren bij het Lokaal Bestuur.

Teneinde de woning als tweede verblijf te laten opnemen, dient de bewoner te bewijzen dat de woning wel degelijk gebruikt wordt als tweede verblijf. Dit wil zeggen dat er in deze woning op regelmatige tijdstippen verbleven wordt.

Men kan dit bewijzen door het overmaken van facturen van nutsvoorzieningen (alleszins waterverbruik, alsook elektriciteit, gas, internet en/of telefonie,…) en dit voor een periode van langer dan 3 maanden.

Ook andere bewijsmiddelen kunnen worden ingediend, zoals een kopie van het huurcontract of foto’s van het interieur.

Na de opname van het tweede verblijf, ontvangt men hierover een kennisgeving.