Uitbreiding / aangebouwd bijgebouw (garage, carport, aangebouwde veranda ...)  

Het uitbreiden van een woning is vergunningsplichtig.

Onder bepaalde voorwaarden is in Vlaanderen de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. In de gemeente Maasmechelen werd echter per verordening de meldingsplicht uitgesloten voor stedenbouwkundige handelingen. Dit heeft tot gevolg dat er altijd een vergunning aangevraagd zal moeten worden voor het uitbreiden van een woning.

Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding

Melding

In de gemeente Maasmechelen werd per verordening de meldingsplicht uitgesloten voor stedenbouwkundige handelingen. Dit heeft tot gevolg dat er altijd een vergunning aangevraagd zal moeten worden voor alle stedenbouwkundige handelingen die niet vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

Omdat in de gemeente Maasmechelen de Melding niet van toepassing is zal voor het uitbreiden van een woning een vergunning moeten worden aangevraagd.

Vrijstelling

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van vergunning. 

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Als een omgevingsvergunning verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.

Voor een aantal ingrepen geldt een vrijstelling van de verplichte medewerking van een architect. Voorwaarde is wel dat deze ingrepen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen.

Het gaat onder meer om:

  • De verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
  • Het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
  • Het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
  • Het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
  • Het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
  • Het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
  • Het plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
  • Het plaatsen van schotelantennes.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor [hyperlink] een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.