Unia

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft een lokaal contactpunt in Genk.

U kan er terecht met al uw vragen over discriminatie en gelijke kansen.

Unia heeft als opdracht gelijke kansen en participatie te bevorderen voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, seksuele geaardheid, handicap …. en dit binnen alle maatschappelijke domeinen (arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs,…)

Missie is de kennis en het respect voor de grondrechten te bevorderen in de geest van dialoog, samenwerking en respect.

Heb je discriminatie of haatboodschappen meegemaakt, gehoord of gezien?
Meld het via https://www.melding.unia.be/nl/meld-het

Meer info

T 089 65 49 42
Gratis nummer 0800 12 800
genk@unia.be