Unia

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft een lokaal contactpunt in Genk.

U kan er terecht met al uw vragen over discriminatie en gelijke kansen.

Unia heeft als opdracht gelijke kansen en participatie te bevorderen voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, seksuele geaardheid, handicap …. en dit binnen alle maatschappelijke domeinen (arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs,…)

Missie is de kennis en het respect voor de grondrechten te bevorderen in de geest van dialoog, samenwerking en respect.

Heb je discriminatie of haatboodschappen meegemaakt, gehoord of gezien?
Meld het via https://www.melding.unia.be/nl/meld-het

Meer info

T 089 65 49 42
Gratis nummer 0800 12 800
genk@unia.be

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten