Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)

Het Vlaams Mensenrechteninstituut beschermt en bevordert als onafhankelijk instituut de mensenrechten in Vlaanderen. U kan er terecht als u slachtoffer of getuige bent van discriminatie of een andere schending van een mensenrecht in een situatie binnen de Vlaamse bevoegdheden, denk bijvoorbeeld aan de domeinen Wonen, Welzijn en Gezin, Cultuur, Onderwijs en Vorming, Sport, …

Bent u gediscrimineerd of zijn uw mensenrechten geschonden?

Doe een melding