Vrijwilligerswerk

 

Heeft u ook interesse om vrijwilligerswerk te doen? Het OCMW kan in zijn dienstverlening rekenen op de inzet van vele vrijwilligers.

De vrijwilligerscentrale van het OCMW Maasmechelen stimuleert, geeft informatie en advies, coördineert en ondersteunt het vrijwilligerswerk:

  • binnen het OCMW
  • bij de vzw Vrijwilligers in de Welzijnszorg Maasmechelen.

Vrijwilligers die zich binnen deze diensten inzetten, krijgen aangepaste vorming, verzekering en professionele ondersteuning.

Vrijwilligerswerk binnen het OCMW

In het OCMW van Maasmechelen zijn er meer dan 130 vrijwilligers actief.

Zij zetten zich in binnen het dienstencentrum, het woonzorgcentrum, de beide dagverzorgingscentra, ieder volgens zijn persoonlijke interesse en mogelijkheden.

Vrijwilligerswerk bij de vzw Vrijwilligers in de Welzijnszorg Maasmechelen

Ook buiten het OCMW zijn vele organisaties en verenigingen op zoek naar vrijwilligers om hun professionele krachten bij te staan. Onder meer volgende organisatie uit de vzw vrijwilligers in de welzijnszorg Maasmechelen zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers:

Gezinsbond, Trefpunt Soma, vzw Mikadootjes, SAMANA, dagcentrum De Giek, vzw Mané – Villa La Ray, Sint-Vincentiusvereniging, vzw ’t Veer beschut wonen, WZC Maasmeander, e.v.a.

Het OCMW is doorlopend op zoek naar vrijwilligers die graag één of meerdere halve dagen hun steentje willen bijdragen.
Wilt u een deel van uw vrije tijd besteden aan vrijwilligerswerk, neem dan zeker contact op met Veerle Jacobs op het nummer 089 48 28 50.