Wapenschild

'Maasmechelen' bestaat met ingang van 1 januari 1971 ingevolge de fusie van de vroegere gemeenten Mechelen-aan-de-Maas, Eisden, Vucht en Opgrimbie.

Met ingang van 1 januari 1977 vond een nieuwe fusie van gemeenten plaats tussen Maasmechelen, Leut, Boorsem en Uikhoven, onder de benaming Maasmechelen.

Als gevolg van deze fusie werd een gemeentewapen en gemeentevlag ontworpen aan de hand van de verslagen van de heer Baillien, stadsarchivaris te Tongeren en Lid van de Raad van Adel, dd. 23.09.1974 betreffende het wapen van de gemeente Maasmechelen fusie 01.01.1971 en zijn verslag dd. 12.07.77 betreffende het wapen van de gemeente Maasmechelen fusie 01.01.1977, waarin volgende gegevens voorkomen :

  • Mechelen-aan-de-Maas was een zogenaamde "bank" van het St.-Servaaskapittel van Maastricht, waar de proost de heerlijke rechten uitoefende
  • Eisden hoorde onder Leut, dat een keizerlijk vrijleen was
  • Opgrimbie was een Luikse heerlijkheid, evenals Vucht, waar het kapitel van St. Lambertus de heerlijke rechten uitoefende
  • Leut, Boorsem en Uikhoven waren eveneens keizerlijke lenen.

 

Betekenis van de afbeeldingen op het wapen en de vlag

Wapen

  • Het Sint-Servaaskapittel van Maastricht: door een zilveren vijfpuntige ster op rode achtergrond (Mechelen-aan-de-Maas)
  • Het keizerlijke, door een halve keizerlijke adelaar op gouden achtergrond, zowel toepasselijk op het St.-Servaaskapittel, dat zich keizerlijk noemde, als op de keizerlijke vrijlenen Eisden, Leut, Boorsem en Uikhoven
  • De Luikse heerlijkheden Opgrimbie en Vucht, door een krul van een bisschopsstaf in goud . 

 

Vlag

  • Het St.-Servaaskapittel van Maastricht : door een witte vijfpuntige ster op rode achtergrond (Mechelenaan-de-Maas).
  • Het keizerrijk, door een zwarte halve keizerlijke adelaar op gele achtergrond, zowel toepasselijke op het St.-Servaaskapittel, dat zich 'keizerlijk" noemde, als op de keizerlijke vrijlenen Eisden, Leut, Boorsem en Uikhoven.
  • De Luikse heerlijkheden Opgrimbie en Vucht door een rode krul van een bisschopsstaf op gele achtergrond.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten