Watertoets

Dit document bevat een omschrijving die wordt opgenomen in de vergunningstekst.

  • Het is te gebruiken voor alle omgevingsvergunningsaanvragen op een locatie gelegen in effectief overstromingsgevoelige gebieden.
  • De tekst bevat een beoordelingsomschrijving van de vereisten waaraan een aanvraag zal moeten voldoen om op betreffend perceel in aanmerking te kunnen komen voor een omgevingsvergunning.

De omschrijving dient om na te gaan of een voorstel in aanmerking kan komen voor een vergunning. Eventuele afwijkingen zullen goed gemotiveerd moeten worden.

De ingevulde omschrijving kan worden toegevoegd aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning.