Woning opsplitsen: zorgwonen, verhuur, studentenkamers

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig. Ook als u hiervoor geen bouwwerken uitvoert. Dit geldt ook voor de verhuur van een deel van uw huis (bv. studentenkamers).

Ook het verminderen van het aantal woongelegenheden (bijvoorbeeld door twee appartementen samen te voegen) is vergunningsplichtig.

Uitzonderingen

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.
Voor zorgwonen wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.
Lees meer over zorgwonen op de site van het Departement Omgeving

Toeristische verhuur (bv. via airbnb)

Wanneer u (een deel van) uw woning verhuurt voor verblijfsrecreatie (bv. via airbnb) dan is dit een vergunningsplichtige functiewijzigingen. Onder bepaalde voorwaarden kan een vrijstelling gelden.

Medewerking architect verplicht?

Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.

Voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden is normalerwijze geen architect nodig, behalve als u ook bouwwerken uitvoert die niet vrijgesteld zijn van architect!

De volledige lijst van vrijstellingen vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.