Zonnepanelen, schotelantenne, airco, kleine windturbine

Het plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes is vergunningsplichtig.

Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voor de tuinwijk Eisden-Cité gelden bijzondere voorschriften voor het plaatsen van zonnepanelen, schotelantenne, airco of vergelijkbare toevoegingen vanwege de geldende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening `Tuinwijk Eisden´. U kunt de voorschriften hier nalezen of u kan verdere informatie opvragen bij de afdeling omgeving.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Zonnepanelen en schotelantennes

Onder volgende voorwaarden zijn zonnepanelen en schotelantennes vrijgesteld van de vergunningsplicht:

 • Zonnepanelen
  • op een plat dak mits de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
  • op een hellend dak mits de panelen geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : 
   • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven 
   • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerend
  • Schotelantennes 
   • met een maximale diameter van 80 centimeter
    • op hellende daken achter de dakrand
    • tegen de achtergevel van gebouwen in de kleur van de gevel of in een neutrale, onopvallende kleur
   • met een maximale diameter van 120 centimeter, op voorwaarde dat de hoogte beperkt blijft tot 150 centimeter.
    • op een plat dak
    • in de achtertuin
   • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
    Doorloop deze checklist grondig: 
    Checklist Vrijstelling
   • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Indien voldaan is aan alle voorwaarden van de vrijstelling voor niet-overdekte constructies, is ook de plaatsing van zonnepanelen of schotelantennes in de zij- of achtertuin vrijgesteld.

Airco's, schoorstenen, dakgoten; ventilatiebuizen,...

Onder volgende voorwaarden (zie hieronder) zijn gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning vrijgesteld van vergunningsplicht:

 • Ze steken niet meer dan drie meter boven de nok van de woning uit.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: 
  Checklist_Vrijstelling
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken. 

Geen vrijstelling?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn onder meer volgende ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect:

 • het aanbrengen van fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor een vergunningsaanvraag van een eenvoudig dossier waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, mag u het dossier zelf samenstellen. Een aanvraagdossier moet voldoen aan een aantal minimale vereisten, deze kunt u nalezen en bekijken onder voorbeelddossiers.

Voor het indienen van de aanvraag op het omgevingsloket kunt u eventueel een beroep doen op een medewerker van de afdeling Omgeving, die u helpt met het invoeren en indienen van een Omgevingsaanvraag. U dient hiervoor een afspraak (link naar contactformulier) te maken met de afdeling omgeving.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.