Zorgloket

Bij het zorgloket voor ouderen en personen met een handicap krijgt u informatie over de diverse voorzieningen.

U wordt geholpen bij de opstart en opvolging van volgende aanvragen:

  • Zorgbudgetten (vroegere tegemoetkomingen); veel nuttige info vindt u op de website Vlaamse Sociale bescherming).
  • Parkeerkaarten.
  • Sociale en fiscale voordelen: sociaal tarief gas en elektriciteit, sociaal tarief kabeltelevisie, vermindering personenbelasting en grondbelasting, sociaal telefoontarief, vrijstelling heffing oppervlaktewateren en sociaal tarief water, vrijstelling verkeersbelasting …

Voor wie?

Mensen met een verminderde zelfredzaamheid.

Meer info

Monique Bemelmans, Eveline Janssen, maatschappelijk werksters

De sociale dienst van de FOD Sociale Zekerheid verzorgt een maandelijkse zitdag in het Sociaal Huis. U kunt met uw vraag terecht bij hun maatschappelijk werker: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten