Zorgloket

Bij het zorgloket voor ouderen en personen met een handicap krijgt u informatie over de diverse voorzieningen.

U wordt geholpen bij de opstart en opvolging van volgende aanvragen:

  • Zorgbudgetten (vroegere tegemoetkomingen); veel nuttige info vindt u op de website Vlaamse Sociale bescherming).
  • Parkeerkaarten.
  • Sociale en fiscale voordelen: sociaal tarief gas en elektriciteit, sociaal tarief kabeltelevisie, vermindering personenbelasting en grondbelasting, sociaal telefoontarief, vrijstelling heffing oppervlaktewateren en sociaal tarief water, vrijstelling verkeersbelasting …

Voor wie?

Mensen met een verminderde zelfredzaamheid.

Meer info

Monique Bemelmans, Eveline Janssen, maatschappelijk werksters

De sociale dienst van de FOD Sociale Zekerheid verzorgt een maandelijkse zitdag in het Sociaal Huis. U kunt met uw vraag terecht bij hun maatschappelijk werker: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.