Aanvraag machtiging praalwagens

Wie met een praalwagen wil deelnemen aan een carnavalsstoet, heeft daarvoor een gemeentelijke machtiging nodig.

Deze machtiging voor praalwagens moet worden aangevraagd

 1. in de gemeente van deelname aan een carnavalsoptocht
 2. en ook in de gemeente waar de vereniging is gevestigd of vertrekt naar een carnavalsoptocht.

Het aanvraagformulier vindt u hieronder terug. Vul dit volledig in en voeg volgende zaken toe:

 • Foto van uw praalwagen
 • Foto van het trekkend voertuig
 • Kopie van identiteitskaart van de persoon die het voertuig zal besturen op de dag van de stoet
 • Kopie van rijbewijs van de persoon die het voertuig zal besturen op de dag van de stoet
 • Documenten van het trekkend voertuig (inschrijvingsbewijs, verzekering, gelijkvormigheidsattest)
 • Documenten van de aanhangwagen
 • Contactgegevens bestuurder.

Let op! Deelnemen aan de stoet mag enkel wanneer u in het bezit bent van een vergunning. Om veiligheidsredenen houdt de politie steekproeven om voertuigen en praalwagens te controleren.

De machtiging/vergunning geldt enkel voor het jaar van de aanvraag.

 

Procedure

De aanvraag moet ingediend zijn minimum 15 werkdagen voor de eigenlijke manifestatie.

Waar? Dienst Patrimonium en Mobiliteit, administratief centrum – 2de verdiep, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

Regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens
 • Omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging
 • Wet van 21 november 1989 met betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, die ook voor praalwagens verplicht is.

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten