Adoptie

Adoptie is de procedure waarbij op juridisch vlak een afstammingsband wordt gecreëerd tussen de geadopteerde en de adoptant(en).

Er bestaan verschillende soorten adopties.

Voor wie?

In België kunnen zowel alleenstaanden als gehuwden en samenwonenden een kind adopteren. Ook personen van hetzelfde geslacht mogen adopteren.

Voorwaarden

Voor elke adoptie moet verder voldaan worden aan een aantal voorwaarden en moet in het hoger belang van het kind zijn.

Procedure

Verdere informatie over de aanmelding en de te volgen procedure vindt u hier.