Adreswijziging minderjarige kinderen

Als een minderjarige (minder dan 18 jaar) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over de verblijfsregeling van het kind.

Voor wie?

Minderjarige kinderen

Voorwaarden

De verhuis aangeven kan pas als u ook effectief verhuisd bent.

Procedure

STAP 1: aangifte

Een adreswijziging voor minderjarige kinderen doorgeven kan online of via mail naar burgerzaken@maasmechelen.be met volgende bijlagen:

  • kopie van de identiteitskaart of kids-id van het kind dat gaat verhuizen
  • het oude en het nieuwe adres van het kind
  • eventueel vonnis waarin de nodige maatregelen staan

Er zijn twee mogelijkheden:

  • Wanneer beide ouders samenleven volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag.
  • Wanneer beide ouders niet samenleven volstaat het dat een van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag en dat er geen gerechtelijke uitspraak bestaat waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder.

    De gemeente moet de andere ouder in kennis stellen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om indien nodig een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.

STAP 2: inschrijving

Binnen de 15 dagen na de aangifte wordt er een onderzoek ingesteld naar de nieuwe verblijfplaats. Daarna wordt de minderjarige op het nieuwe adres ingeschreven. De datum van inschrijving is de datum van aangifte.

STAP 3: aanpassen van de nodige documenten

Vanaf 2 werkdagen na deze controle kan u een afspraak maken bij de burgerbalie om uw identiteitskaart of kids-id aan te laten passen. Denk er zeker aan uw pincode mee te brengen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart, verblijfsdocument of kids-id
  • Vonnis over de verblijfsregeling, indien hierover een uitspraak is