Andere vormen van financiële hulp

De maatschappelijk werkers zoeken samen met u naar de meest passende hulpverlening op maat en bekijken of er eenĀ andere vorm van financiële hulp aangewezen is.