FINANCIËLE HULP

Bij financiële moeilijkheden onderzoekt de maatschappelijk werker of u recht heeft op financiële hulp. 
Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst neemt een beslissing over de toekenning van steunverlening. Het Comité neemt de beslissing op basis van het sociaal onderzoek uitgevoerd door de maatschappelijk werker.