Bedrijventerreinmanagement

Bedrijvenvereniging Business Park Management Maasmechelen

Doelstelling

  • op het bedrijventerrein Oude Bunders en de ambachtelijke zone Maneborne een parkmanagement uitbouwen
  • een effectieve samenwerking tussen de bedrijven tot stand brengen. 

Bij de bedrijven is er grote interesse om op verschillende domeinen te gaan samenwerken. De realisatie van deze doelstelling zal gebeuren door op korte termijn Quick wins op te zetten, waaronder groepsaankopen, en op langere termijn strategische projecten uit te voeren.

Bestuur

De vzw Business Park Management Maasmechelen wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van de bedrijven zelf. Het Lokaal Bestuur Maasmechelen zet zich in ter ondersteuning van deze vereniging.

Vooraanstaande bedrijven Plukon, Graco, Baillien en Esma hebben hun schouders onder dit project gezet en fungeren als trekker voor het duurzaam bedrijventerreinmanagement. Deze samenwerking komt tegemoet aan de bestaande noden en verwachtingen van de bedrijven en zal zorgen voor een verdere revitalisering van het bedrijventerrein.

Parkmanager

Voor dit project wordt samengewerkt met het bureau Quares. De aangestelde parkmanager Inge Strauven is het centraal aanspreekpunt om industrie-gerelateerde zaken en duurzame initiatieven op te starten. De parkmanager brengt de betrokken bedrijven, investeerders, overheden en andere stakeholders samen.

Contact: Inge.strauven@quares.be