Budgetbegeleiding - Budgetbeheer

Voor wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, 
betalingsmoeilijkheden heeft en advies wil om weer orde op zaken te brengen.

 • Samen met u maakt de maatschappelijk werker een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. 
 • Dan stelt de maatschappelijk werker een duidelijk en haalbaar (af)betalingsplan op. 
 • Dit betalingsplan wordt het werkinstrument om uw budget te beheren.
 • Is het inkomen onvoldoende om bepaalde schulden of grotere facturen in één keer te betalen, dan onderhandelt de maatschappelijk werker met de schuldeiser om redelijke maandelijkse afbetalingen te bekomen.

Budgetbegeleiding 

 • U beheert zelf uw inkomsten.
 • De maatschappelijk werker houdt toezicht op de betalingen.
 • U bespreekt regelmatig samen met de maatschappelijk werker de uitgaven, ondermeer om na te gaan of alle nodige betalingen werden uitgevoerd.


Budgetbeheer

 • Uw inkomsten worden op een individuele rekening op uw naam gestort. 
 • De maatschappelijk werker doet de betalingen. 
 • De betaling van uw vaste kosten (huur, elektriciteit, verwarming, medische kosten) krijgt voorrang.
 • U ontvangt een wekelijks/maandelijks leefgeld. 

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten