BUDGETBEGELEIDING - BUDGETBEHEER

Voor wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, 
betalingsmoeilijkheden heeft en advies wil om weer orde op zaken te brengen.

 • Samen met u maakt de maatschappelijk werker een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. 
 • Dan stelt de maatschappelijk werker een duidelijk en haalbaar (af)betalingsplan op. 
 • Dit betalingsplan wordt het werkinstrument om uw budget te beheren.
 • Is het inkomen onvoldoende om bepaalde schulden of grotere facturen in één keer te betalen, dan onderhandelt de maatschappelijk werker met de schuldeiser om redelijke maandelijkse afbetalingen te bekomen.

Budgetbegeleiding 

 • U beheert zelf uw inkomsten.
 • De maatschappelijk werker houdt toezicht op de betalingen.
 • U bespreekt regelmatig samen met de maatschappelijk werker de uitgaven, ondermeer om na te gaan of alle nodige betalingen werden uitgevoerd.


Budgetbeheer

 • Uw inkomsten worden op een individuele rekening op uw naam gestort. 
 • De maatschappelijk werker doet de betalingen. 
 • De betaling van uw vaste kosten (huur, elektriciteit, verwarming, medische kosten) krijgt voorrang.
 • U ontvangt een wekelijks/maandelijks leefgeld.