Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een Europese beweging met als doel lokale en regionale autoriteiten aan te sporen om actieplannen uit te werken met doelgerichte acties en investeringen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (klimaat mitigatie).

Op 30 november 2011 ondertekenden al de Limburgse gemeenten de eerste burgemeestersconvenant die loopt tot 2020. Het doel is het beter doen dan de Europese 20-20-20:

  • 20% energiebesparing
  • 20% hernieuwbare energie
  • 20% minder CO2 uitstoot.

Om deze doelstellingen te halen werd het klimaatactieplan 2012-2020 opgesteld.

Einde 2017 tekende Maasmechelen het tweede burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Het is een vervolg op de vorige convenant, maar er wordt een CO2 besparing van 40% opgelegd. Bijkomend dienen er maatregelen uitgewerkt te worden die de aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering mogelijk maken (klimaat adaptatie).

Door de ondertekening van beide convenanten geeft onze gemeente aan dat ze het belangrijk vindt om te werken rond de internationale klimaatproblematiek en krijgt ze gemakkelijker toegang tot bepaalde Europese fondsen. Op deze manier krijgt Maasmechelen de kans mee te stappen in een lerend netwerk van steden en gemeenten over heel Europa!