Containers

START HIER UW AANVRAAG

Een op het openbaar domein geplaatste container moet voldoen aan de wettelijke signalisatievereisten.

Voor de plaatsing van een container worden standaard 2 parkeerplaatsen of 20 m² voorbehouden. Als er meer ruimte nodig is, moet dat specifiek worden aangevraagd.

! Let op, indien u een container wil plaatsen op een parkeerplaats kiest u de optie “container op parkeerplaats”, in alle andere gevallen kiest u voor “container!

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u heel specifiek omschreven in artikel 18 van het politiereglement inname openbaar domein.

Procedure

U moet de aanvraag voor het bekomen van een vergunning minstens 15 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum digitaal indienen.

De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Bedrag

Er is een belasting verschuldigd voor de plaatsing van containers, berekend op basis van de ingenomen oppervlakte, dit overeenkomstig het ondervermelde belastingreglement. Hetzelfde reglement voorziet ook een aantal vrijstellingen.

START HIER UW AANVRAAG

! Let op, indien u een container wil plaatsen op een parkeerplaats kiest u de optie “container op parkeerplaats”, in alle andere gevallen kiest u voor “container!