Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk van twee echtgenoten.

Er bestaan twee manieren om te scheiden:

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Dit wil zeggen dat men een overeenkomst opmaakt voor een bemiddelaar: een advocaat of notaris. Deze overeenkomst wordt dan, samen met een verzoekschrift, voorgelegd aan de familierechtbank.
  • Als men er niet in slaagt een onderlinge overeenkomst op te maken dan volgt men de procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Hiervoor neemt men contact op met een advocaat.

    De echtscheidingsprocedure wordt opgestart via een verzoekschrift aan de rechtbank.

Procedure

Voor meer informatie over scheidingen richt u zich tot een advocaat, een juridisch raadgever of de rechtbank.

Wanneer de echtscheiding is uitgesproken en er geen beroep meer mogelijk is, dan stuurt de rechtbank het vonnis naar de burgerlijke stand van de plaats waar u huwde.

Wanneer het gaat over de ontbinding van een huwelijk voltrokken in het buitenland, komt het vonnis toe bij de burgerlijke stand in Brussel waar het binnen de 30 dagen overgeschreven wordt in het register van de burgerlijke stand. Vanaf de datum van overschrijving is de echtscheiding definitief.

Voor de overschrijving van het vonnis hoeft u dus niet zelf naar de dienst burgerlijke stand te gaan.

Wenst u een afschrift van de echtscheidingsakte, dan kan u die aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u huwde.