Ecologisch groenbeheer

Maasmechelen gaat voor een ecologisch groenbeheer. Pesticiden worden al sinds 2005 geweerd.

Het bermdecreet legt de regels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen:

 • verbod op gebruik van pesticiden
 • bermen mogen niet gemaaid worden vóór 15 juni
 • een tweede maaibeurt mag pas na 15 september.

Helemaal in overeenstemming met het bermdecreet krijgen de bermen twee maaibeurten per jaar. De wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden. Bloemenrijke bermen zijn een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot meer biodiversiteit en de instandhouding van veel wilde planten en dieren.

De maaidata zijn gekozen in functie van de bloei. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben de zaden zich gevormd. Tijdens het maaien vallen de zaden op de grond en kunnen dan volgend jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag de tweede maaibeurt pas na 15 september plaatsvinden.

Aanleg bloemenweiden

Om het natuurlijke karakter van Maasmechelen te accentueren loopt er een proefproject waarbij de eerste bloemenweiden werden ingezaaid.

De voordelen voor mens en milieu zijn velerlei:

 • meer geur en kleur
 • grotere biodiversiteit
 • constante bloei van het voorjaar tot de eerste vorst
 • geen gebruik van pesticiden
 • plaats voor lokale fauna en inheemse flora
 • insectenvriendelijk
 • onderhoudsarm, minder groenafval
 • leefbaarheid in de omgeving verbetert.

De eerste bloemenweiden werden ingezaaid op de begraafplaats Eisden-Tuinwijk, het grasplein tussen het Oud Klooster en de Maasmeander, grasplein aan de kerk in Opgrimbie, een deel van de berm langs de ontsluitingsweg, … Later wordt deze aanpak uitgebreid over andere plekken in de gemeente.