Adviesraden

De raden geven advies aan het lokaal bestuur over de verwachtingen of noden binnen de vertegenwoordigde groep of het domein waarvoor de adviesraad verantwoordelijk is.

Adviesraad personen met een handicap

De adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van verschillende verenigingen voor personen met een handicap.

Contactgevens secretariaat:
Dienst samenleven
Binnenhof 2
T 089 48 28 00
diversiteit@maasmechelen.be

Cultuurraad

De cultuurraad brengt advies uit aan het lokaal bestuur omtrent culturele aangelegenheden.

Contactgegevens secretariaat:
Ellen Dirkx
Koninginnelaan 42
T 089 76 97 14
cultuurdienst@maasmechelen.be

Cultuurraad

Jeugdraad

De jeugdraad als gemeentelijk adviesorgaan bestaat uit een groep jongeren die advies geeft aan het gemeentebestuur over allerlei onderwerpen in verband met Maasmechelse jeugd. De kinderen en jongeren van Maasmechelen kunnen via de jeugdraad hun mening kwijt over het jeugdbeleid in hun gemeente. De jeugdraad is met andere woorden de officiële tussenpersoon tussen het gemeentebestuur en de Maasmechelse jeugd. De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering zoals bepaald in de statuten.

Contactgegevens secretariaat:
Riccardo Moro
Binnenhof 4 bus 2
T 089 76 96 30
jeugd@maasmechelen.be

Seniorenadviesraad

De Maasmechelse seniorenadviesraad werd opgericht in 1989 en bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende seniorenverenigingen en geïnteresseerde vrijwilligers.

Contactgevens secretariaat:
Dienst samenleven
Binnenhof 2
T 089 48 28 00
diversiteit@maasmechelen.be

Sportraad

De sportraad brengt advies uit inzake sportaangelegenheden. De sportraad is een vertegenwoordiging van de Maasmechelse sportverenigingen.

Doelstellingen van de sportraad: 

  • deelname aan het beheer van de sport
  • advies geven aan het gemeentebestuur betreffende sport
  • recreatiegelegenheden, planning en uitbouw sportaccommodaties
  • documentatie en informatie geven aan en van de sportverenigingen
  • coördineren d.m.v. overleg en samenwerking 

Contactgegevens secretariaat:
Jean-Pierre Hendrikx
Binnenhof 4 bus 2
T 089 76 96 30
sport@maasmechelen.be

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De raad adviseert het lokaal bestuur op eigen initiatief of op vraag en ontwikkelt een gezamenlijke beleidsvisie inzake ontwikkelingssamenwerking en noord-zuidbeleid.

GROS

Toelagen voor inleefreizen en projecten rond ontwikkelingssamenwerking

Contactgegevens secretariaat:
Dienst Noord-Zuid
Koninginnelaan 42
T 089 76 97 14
nico.weytjens@maasmechelen.be

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

Adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

Meer info:
dienst omgeving
Heirstraat 239
T 089 76 96 98
omgeving@maasmechelen.be

Lokaal overleg kinderopvang

Secretariaat: Luc Dorissen
Voorzitter: Manette Bambust

Contact:
Caroline Weekers
Dorpsstraat 22b
T 089 76 98 15
t_huis@maasmechelen.be

Alle verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad kunnen in aanmerking komen voor een toelage. Informeer u hierover bij de betreffende dienst.