Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Weet u dat u beroep kunt doen op de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg als u omwille van ouderdom, ziekte, lichamelijke klachten, handicap of sociale omstandigheden niet in staat bent om het huishouden te doen.

Wat doet een verzorgende voor u?

  • Persoonlijke verzorging.
  • Ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven.
  • Hulp bij administratie en bankzaken (mits duidelijke afspraken).
  • Hulp bij huishoudelijke taken: was en strijk, boodschappen, maaltijden bereiden, onderhoud van de woning.

Bedrag

De bijdrage wordt individueel berekend, op basis van het inkomen en de gezinssituatie van de aanvrager.

Meer info

Romina Frenda, maatschappelijk werkster

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Dragen van een mondmasker verplicht op alle locaties van gemeente en OCMW.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Blijf de maatregelen volgen!
Voor uzelf en #VOORELKAAR

> Was regelmatig uw handen met water en zeep
> Hou anderhalve meter afstand
> Draag een mondmasker als dat verplicht of aangewezen is
> Blijf thuis als u ziek bent

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten