Hernummeringen of toekenning nieuw adres

Een adres correct toekennen is van vitaal belang voor de correcte levering van allerlei diensten, bijvoorbeeld post, nutsvoorzieningen, enz.

Het Centraal Referentieadressenbestand, of kortweg CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Het bevat alle officiële adressen en hun geografische locatie. Het wordt beheerd door de Vlaamse steden en gemeenten. Het gebruik van het CRAB is gratis en staat open voor iedereen.

Procedure

Nutsvoorzieningen en andere instanties, eigenaars of huurders (in overleg met de eigenaar) kunnen onduidelijkheden over een adres melden aan de gemeente via crab@maasmechelen.be 

Mogelijk gaat de gemeente na deze melding over tot het toekennen van een nieuw adres aan de woongelegenheid. Dit gaat veelal over het toekennen van een nieuw huis- of busnummer. Een zeldzame keer wordt een nieuwe straatnaam toegekend.

De gemeente verwittigt u indien uw woning in aanmerking komt voor een hernummering of een nieuw adres. Vervolgens kunt u een afspraak maken om uw identiteitskaart te laten aanpassen. 

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart