Een inplantingsplan van de nieuwe toestand

Elk aanvraagdossier dat ingediend wordt moet voorzien worden van een inplantingsplan. Dit plan wordt ook ter beschikking gesteld bij een eventueel openbaar onderzoek. Daarom dient een inplantingsplan duidelijk leesbaar en compleet te zijn.

Het inplantingsplan van de nieuwe toestand wordt gebaseerd op het inplantingsplan van de bestaande toestand. Als u enkel verhardingen aanvraagt, slaat u de eerste stap uiteraard over.

  • Neem een kopie van het basisplan van de bestaande toestand (1) en neem een zwarte pen.
  • Voeg op dit inplantingsplan het nieuw te bouwen voorwerp van aanvraag toe (2). Teken de bebouwing bij voorkeur met een dikkere zwarte pen.
  • Schrijf in het nieuwe volume wat er gerealiseerd gaat worden (bijvoorbeeld veranda of tuinberging) en de oppervlakte (3).
  • Plaats bij het nieuwe bouwvolume twee maatlijnen die enerzijds de breedte en diepte aangeven van gebouw (4) en anderzijds de afstand tot de nabijgelegen perceelsgrenzen (5).
  • Neem nu een blauwe pen en teken de bestaande te behouden verhardingen (6) met de blauwe pen. Teken vervolgens ook de nieuwe verhardingen met een blauwe pen. Geef daarbij via een arcering de verschillende types van verhardingen aan. Stippeltjes voor kiezel, schuine lijnen voor klinkers, en vierkanten voor tegels).
  • Geef in de getekende verhardingen vervolgens de oppervlaktes op (7).

Voorbeeld van een inplantingsplan van de nieuwe toestand