Jaarterras

START HIER UW AANVRAAG

Een jaarterras is een terras waarvoor een terrasvergunning wordt verleend, geldend vanaf de startdatum van de vergunning tot en met 31 december van het betreffende jaar.

Voorwaarden

Er gelden specifieke voorwaarden inzake plaatsing, grootte en de inplanting van een jaarterras. Tevens zijn er voorwaarden aangaande de inrichting van het jaarterras. Deze voorwaarden vindt u heel specifiek omschreven in artikel 11, 12 en 13 van het politiereglement inname openbaar domein.

Procedure

U moet de aanvraag voor het bekomen van een vergunning minstens 15 kalenderdagen voor de gewenste aanvangsdatum digitaal indienen.

Het schepencollege neemt een beslissing aangaande uw aanvraag.

De eventueel toegekende vergunning wordt u digitaal overgemaakt.

Bedrag

Er is een belasting verschuldigd voor de plaatsing van een jaarterras, dit overeenkomstig het ondervermelde belastingreglement. Hetzelfde reglement voorziet tevens een aantal vrijstellingen.