Kamerwonen - verhuurder/eigenaar

Het gemeentelijk kamerreglement is van kracht in Maasmechelen sinds 1 november 2022. Als eigenaar/verhuurder moet u zorgen dat het gebouw, de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes voldoen aan de nodige kwaliteitseisen. Pas als u hieraan voldoet, kan u een uitbatingsvergunning krijgen en mag u de kamers verhuren.

 

Wat is een kamer?

Een kamer is een niet-zelfstandige woning. Dit houdt in dat één van de 3 basisfuncties ontbreekt in de kamer: een bad of douche, een toilet of een keuken. Een kamerwoning omvat alle kamers en de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. 

 

Wat is een uitbatingsvergunning?

Een uitbatingsvergunning is de vergunning om kamers te verhuren. Een uitbatingsvergunning geeft aan dat uw woning ook voldoet aan de bijkomende eisen zoals opgelegd in het gemeentelijk kamerreglement.

Deze uitbatingsvergunning kan enkel toegekend worden als uw kamer(s) en de kamerwoning over een conformiteitsattest en een stedenbouwkundige vergunning beschikken

Een kamer verhuren zonder uitbatingsvergunning is strafbaar.

 

Hoe kan ik een uitbatingsvergunning aanvragen? 

Vul dit formulier in en verstuur het via een beveiligde zending naar de Burgemeester - Administratief Centrum - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen samen met:

  • keuringsattest van de elektrische installatie van max. 5 jaar oud
  • keuringsattest van de gasinstallatie van max. 5 jaar oud
  • indien mogelijk een geldig conformiteitsattest voor alle kamers. (Als u hier niet over beschikt, geef dit dan aan op uw aanvraag) 

 Hier vindt u een praktische checklist voor eigenaars/verhuurders van een kamerwoning. 

 

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest geeft aan dat uw kamer(s) en de kamerwoning voldoen aan de regelgeving van de Vlaamse Wooncode. U kan een conformiteitsattest apart aanvragen of samen met uw uitbatingsvergunning.

De gemeente Maasmechelen vraagt een vergoeding voor het afleveren van een conformiteitsattest, namelijk 67,90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 13,60 euro per kamer vanaf de zesde kamer, met een maximum van 1357,20 euro per gebouw.

 

Hoe lang is de uitbatingsvergunning geldig?

Een uitbatingsvergunning is geldig voor het pand waarvoor het aangevraagd is. Het vermeldt ook hoeveel personen er in het pand kunnen wonen. De uitbatingsvergunning is maximaal 10 jaar geldig. U kan een nieuwe aanvraag doen tot 3 maanden vóór het verstrijken van deze termijn.

Als er structurele wijzigingen gebeuren aan het gebouw, laat u dit weten met een beveiligde zending aan de dienst huisvesting. Deze dienst oordeelt of een nieuwe uitbatingsvergunning nodig is.
Ook bij verandering van eigenaar of uitbater, of bij stopzetting van de verhuring, laat u dit met een beveiligde zending weten aan de dienst huisvesting.
 

Wat bij inbreuken op het reglement?

De kamers en het gebouw moeten steeds blijven voldoen aan de eisen van het reglement. Als een onderzoek uitwijst dat niet aan alle eisen voldaan is, kan uw uitbatingsvergunning ingetrokken worden of het pand gesloten worden. Als u toch verhuurt zonder uitbatingsvergunning, kan u een geldboete krijgen.

Verder blijven de eisen van kwaliteitsvol wonen van de Vlaamse Wooncode en het bijhorende uitvoeringsbesluit steeds geldig. Als u hier niet aan voldoet, kan een administratieve of strafrechtelijke procedure in het kader van woonkwaliteitsbewaking ingezet worden.