Kansspelen

Vergunningen voor kansspelen worden afgeleverd door de kansspelcommissie.

De gemeente wordt in bepaalde gevallen om advies gevraagd.
Voorbeeld: u wilt een zgn. bingo plaatsen in een café. U krijgt enkel een gunstig advies van de gemeente als u in het bezit bent van een horecavergunning.

De gemeente geeft ook een advies aan de kansspelcommissie wanneer u een wedkantoor wilt openen in de gemeente.

Ook bij de vernieuwing van vergunningen wordt de gemeente om advies gevraagd.

Meer info

Johan Smeets, socio-economische ontwikkeling

Dienstverlening Lokaal bestuur Maasmechelen na afspraak

De dienstverlening in het gemeentehuis en het Sociaal Huis verloopt volgens de normale openingsuren. Door de coronamaatregelen kan u enkel na telefonische afspraak bij ons terecht.

Gemeentehuis
T 089 76 96 10
Sociaal Huis
T 089 48 28 00

Attesten en uittreksel nodig? Maak gebruik van het e-loket.
Op www.maasmechelen.be/corona vindt u actuele informatie.

Lees hier over de maatregelen inzake het coronavirus
sluiten